DRETA

Parc eòlic: informe de generació d'energia


Informe de generació diària el 06/07/2017 a les 11:30h

Informe de generació diaria
  Producció (MWh) Disponibilitat Factor de capacitat Hores equivalents
Dia en curs 2,0 50,0% 5,5% 0,6
Dia anterior 4,1 43,8% 5,4% 1,3
Mes 18,6 45,8% 4,4% 6
Anual 1.489 48,6% 10,4% 465

Evolució de la producció anual en kWh
evolució
  Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul Agost Set. Oct. Nov. Des.
2017 468.562 282.718 227.135 237.258 124.532 130.029 18.587          
2016 530.127 660.824 707.768 659.165 486.435 238.917 471.425 478.178 222.303 292.355 402.105 260.245
Mitjana
històrica
519.935 610.603 581.467 474.981 395.139 307.210 307.400 344.391 334.497 433.414 535.075 598.340
Màxims
històrics
683.045 1.088.811 753.122 741.296 636.266 380.061 471.425 548.332 663.179 586.641 784.124 819.540
 
gràfica comparativa evolució generació energia

Consulta la demanda real d'electricitat de Menorca al següent enllaç: https://demanda.ree.es/visionaBal/VisionaMenorca.html#
 
Observacions:

Aquests dijous tenim vent suau de xaloc, que es mantindrà estable al llarg del que resta del dia i també durant el divendres. Pel cap de setmana es preveuen brises tèrmiques de component sud.
Hem tancat el mes de juny amb una generació de 130 MWh i una velocitat mitjana del vent de 4,33 m/s. Amb aquest ja acumulem 5 mesos amb registres de vent per sota de la mitjana històrica.
A la darrera Junta de Govern del Consorci es va aprovar el projecte d’obres per la reparació dels dos aerogeneradors avariats i l’inici de l’expedient de contractació d’aquesta obra. 

 
 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó - Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es