DRETA

Perfil del contractant

 

Contracte de serveis de direcció facultativa i la coordinació en matèria de seguretat i salut de les obres (vinculades als abocadors), previstes en el contracte de gestió del servei públic de tractament, valorització i eliminació de residus a l'Àrea de Milà
Contracte de venda de paper i cartó procedent de la recollida separada a l’àmbit dels municipis que s’integren en el Consorci de Residus i Energia de Menorca
Gestió del servei públic de tractament, valorització i eliminació de residus a l’Àrea de Gestió de Residus des Milà (MENORCA)
Gestió del servei públic conjunt de recollida de residus domèstics en els termes municipals de Ferreries i Es Migjorn Gran Serveis d'operació i manteniment del Parc Eòlic de Milà (Menorca)
Subministrament d'energia elèctrica als ajuntaments de Menorca i al Consell Insular de Menorca
Execució d'obres de la fase I de l'ampliació de l'abocador de residus de Milà
Prestació de serveis d'operació i manteniment del Parc Eòlic de Milà (Menorca)
Gestió deixalleries municipals
Recollida selectiva oli vegetal
Subministrament de contenidors metàl·lics de grans dimensions necessaris per a la posada en funcionament de la deixalleria d'Alaior
  • CON 8/2009 (Resolt)
Aquest contracte té per objecte la concessió del servei públic de recollida SELECTIVA DE VIDRE, PAPER/CARTÓ, ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS AGRÍCOLES i el seu transport fins a l’àrea de gestió de residus de Milà, o els centres que el Consorci determini en un futur, així com el subministrament, col·locació, conservació, manteniment i reparació dels contenidors del servei, d’acord amb el plec de prescripcions tècniques.
- Plecs de clàusules administratives
- Plecs de clàusules tècniques
- Resolució adjudicació
 
 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal